Γενική Συνέλευση και εκλογές στις 22/11

Την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017 στις 19.30 στα Γραφεία του Σωματείου θα γίνει η Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου.
Στη Γενική Συνέλευση θα παρουσιαστεί ο απολογισμός δράσης του απερχόμενου Δ.Σ., θα διαβαστεί η Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και θα γίνουν εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Ε.Ε..

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInDigg thisShare on RedditShare on Tumblr