Γενική Συνέλευση και εκλογές

Στις 22 Νοεμβρίου 2017 έγινε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου στα Γραφεία. Στη Γενική Συνέλευση παρουσιάστηκε ο απολογισμός δράσης του απερχόμενου Δ.Σ. και διαβάστηκε η Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής που εγκρίθηκαν παμψηφεί από τα μέλη του Σωματείου.
Στις εκλογές που ακολούθησαν ψήφισαν 35 από τα 45 ταμειακά εντάξει μέλη και στο νέο Δ.Σ. εκλέχτηκαν οι: Νίκος Καλλίτσης, Βασίλης Δελής, Χρυσή Πυρουνάκη, Ρίτα Ζαμπάλου, Δημήτρης Αντωνίου, Αλέξανδρος Κυτίνος, Στρατής Πυρουνάκης, Κώστιας Αλεξανδρίδης, Χριστίνα Νικολοπούλου και αναπληρωματικοί οι Πέπη Βατικιώτη και Σπύρος Θωμάς. Στην Εξελεγκτική επιτροπή εκλέχτηκαν οι Αντώνης Πυρουνάκης, Γιώργος Μακρής και Μάρθα Δελή.
Το νέο Δ.Σ. θα συγκροτηθεί σε σώμα στην επόμενη συνεδρίασή του στις 4 Δεκεμβρίου. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοικτές στα μέλη και τους εθελοντές.