Καλή χρονιά 2018

Οι Κατασκηνώσεις Χαρούμενα Παιδιά-Χαρούμενα Νιάτα

ελπίζουν ότι η νέα χρονιά θα είναι καλύτερη για όλους

 και θα κάνουν ό,τι μπορούν για να είναι πολύ καλύτερη

για τα παιδιά όλου του κόσμου.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInDigg thisShare on RedditShare on Tumblr