Αξιολόγηση ΜΚΟ- 3 αστέρια σε 3 τομείς για τα Χαρούμενα Παιδια-Χαρούμενα Νιάτα

Στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «ΘΑΛΗΣ-Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου-Αξιολόγηση Ελληνικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων» έγινε για πρώτη φορά μια αρκετά περιεκτική καταγραφή της σημαντικής προσφοράς των ελληνικών ΜΚΟ στην ελληνική κοινωνία.

Η διαδικασία αξιολόγησης ακολούθησε διεθνή standards ύστερα από μικρή προσαρμογή στο ελληνικό περιβάλλον. Η επιστημονική ομάδα έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον έλεγχο των συλλεχθέντων στοιχείων καθώς και στην επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων.
Οι Κατασκηνώσεις Χαρούμενα Παιδιά-Χαρούμενα Νιάτα, βάσει της σχετικής διαδικασίας συγκέντρωσαν τις ακόλουθες βαθμολογίες με άριστα το 100 και τα 4 αστέρια:

Τομέας Κοινωνική Αλληλεγγύη – Κοινωνική Ένταξη: 3 αστέρια
Αποτελεσματικότητα: 82, Οργάνωση: 77,    Διαφάνεια: 60
Συνολική Βαθμολογία: 73,3

Τομέας Πολιτισμός: 3 αστέρια
Αποτελεσματικότητα: 82, Οργάνωση: 77,    Διαφάνεια: 60
Συνολική Βαθμολογία: 73,3

Τομέας Υγεία – Πρόνοια – Σίτιση – Στέγαση: 3 αστέρια
Αποτελεσματικότητα: 82, Οργάνωση: 77,    Διαφάνεια: 60
Συνολική Βαθμολογία: 73,3

Συνολικά η διαδικασία της αξιολόγησης απέδειξε ότι οι ελληνικές ΜΚΟ, κινούμενες
σε ένα περιβάλλον σημαντικών δυσκολιών, λειτουργούν με υποδειγματικό τρόπο ενώ
παραμένουν μικρά σημεία αδυναμιών τα οποία αποτελούν ευκαιρίες για ακόμα
καλύτερο τρόπο λειτουργίας και δραστηριοποίησης.

Περισσότερα στοιχεία για το ερευνητικό πρόγραμμα και τη διαδικασία αξιολόγησης
καθώς και για τα συνολικά αποτελέσματα αυτής μπορείτε να επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα:
https://greekcivilsocietynetwork.wordpress.com/

Print Friendly, PDF & Email