Χορηγίες και Λαχείο 2018

Δει δη χρημάτων!

Η Κατασκήνωση πλησιάζει και χρειάζονται καλές ιδέες και επαφές με ανθρώπους, ιδρύματα, εταιρείες που μπορούν να βοηθήσουν και συστράτευση όλων για να βρεθούν χοηγίες χρημάτων. Θα χρειαστούμε περίπου 40.000€ για τρόφιμα, μετακινήσεις, εξοπλισμό και υλικά των παιδαγωγικών προγραμμάτων. Δεν χρειαζόμαστε χρήματα για αμοιβές ανθρώπων!
Σημαντικές για μας είναι οι χορηγίες τροφίμων και υλικών. Μπορείτε να δείτε τα τρόφιμα και τα υλικά που χρειαζόμαστε στη σελίδα
https://kataskinosi.gr/site/?page_id=776 και να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα.
Το Λαχείο θα κυκλοφορήσει σε ένα μήνα!
Είναι έτοιμες επιστολές για χορηγίες και όσοι θέλουν επιστολές και έντυπο υλικό ας επικοινωνήσουν με κάποιο μέλος του Δ.Σ. ή με τα Γραφεία μας για να τα πάρουν και να τα προωθήσουν.