Επιτροπές εργασίας 2018

Πολλά έχουν να γίνουν τη χρονιά που ξεκίνησε. Με δεδομένη την διάθεση 100 εθελοντών να βοηθήσουν, το Δ.Σ., για να λειτουργήσει καλύτερα προχώρησε στη συγκρότηση επιτροπών εργασίας για την προώθηση των οργανωτικών, οικονομικών και παιδαγωγικών στόχων του Σωματείου.
Οι επιτροπές αυτές είναι:
1. Επαφές με φορείς υποδοχής παιδιών
2. Χειμερινές δραστηριότητες για παιδιά
3. Κατασκήνωση 2018-Εκπαίδευση εθελοντών
4. Διαχείριση Οικονομικών
5. Χορηγίες-Γραμματειακή Υποστήριξη
6. Δημόσιες Σχέσεις – ΜΜΕ
7. Εκδηλώσεις (Πίτα- Συνεστίαση-Έκθεση-Bazaar)
8. Έργα βελτίωσης των εγκαταστάσεων
9. Άδειες Λειτουργίας –ISO
Οι εθελοντές που έχουν ειδικές γνώσεις, εμπειρία και διαθέσιμο χρόνο ας επικοινωνήσουν με την Πρόεδρο Ρίτα Ζαμπάλου ή το Γ.Γ Δημήτρη Αντωνίου για να δηλώσουν συμμετοχή σε μια ή περισσότερες επιτροπές.
Διαρκής ενημέρωση των εθελοντών στο www.kataskinosi.gr αλλά και στο https://www.facebook.com/groups/8327554133/

Print Friendly, PDF & Email