Γενική Συνέλευση, Εκλογές και Νέο Δ.Σ.

Τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016 στις 19.30 στα Γραφεία του Σωματείου έγινε η Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου.
Παρουσιάστηκε ο απολογισμός δράσης του απερχόμενου Δ.Σ., διβάστηκε η Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και ακολούθησε συζήτηση. Ο απολογισμός εγκρίθηκε ομόφωνα και στις εκλογές που ακολούθησαν ψήφισαν 44 από τα 54 ταμειακά εντάξει μέλη του Σωματείου.

Το νέο Δ.Σ. που εκλέχτηκε συγκροτήθηκε σε σώμα στις 21 Νοεμβρίου 2016 ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       :        Ελευθερία Ζαμπάλου

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                            :        Πέπη Βατικιώτη

ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                      :        Δημήτρης Αντωνίου

ΤΑΜΙΑΣ                                           :        Ευστράτιος Πυρουνάκης

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ               :        Χριστίνα Νικολοπούλου

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.ΣΧΕΣΕΩΝ   :        Χρυσή Πυρουνάκη

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ                                  :        Αλέξανδρος Κυτίνος, Σπήλιος Πέτζας και Νίκος Καλλίτσης

Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοικτές στα μέλη και τους εθελοντές.

Επόμενες συνεδριάσεις στις 9 και 23 Ιανουαρίου 2017.

 

 

Print Friendly, PDF & Email