Οι σημαντικότερες ημερομηνίες μέχρι την Κατασκήνωση 2015

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 2015
 ΑΠΟ  ΕΩΣ
Προκατασκηνωτική 3/7/2015 5/7/2015
Κατασκηνωτική Περίοδος 6/7/2015 26/7/2015
Γιορτή των φίλων 22/7/2015
Μετακατασκηνωτική 27/7/2015 29/7/2015
ΠΑΙΔΙΑ
Γράμμα στους φορείς 20/4/2015 22/5/2015
Εγγραφές παιδιών στην Αθήνα 9/6/2015 19/6/2015
Εγγραφές παιδιών στην Ελευσίνα 8/6/2015 19/6/2015
Συνάντηση με τους γονείς 29/6/2015
ΣΤΕΛΕΧΗ
Εκδρομή στην Κατασκήνωση 1/5/2015
Σεμινάρια στελεχών Κατασκήνωσης 13/6/2015 21/6/2015
Οργανωτική Συνάντηση Εθελοντών 29/6/2015
Διαθεσιμότητα για την Κατασκήνωση 4/5/2015 31/5/2015
Απόκτηση Βιβλιαρίου Υγείας Εθελοντών 6/4/2015 31/5/2015
Ξένοι εθελοντές με SCI 16/2/2015 30/6/2015
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΙΛΩΝ
Κατάρτιση προγραμμάτων 3/4/2015 20/6/2015
Αγορές υλικών και εξοπλισμού 22/6/2015 2/7/2015