Καραβάνι Τέχνης και Αλληλεγγύης

Τo Καραβάνι θα συνεχίσει τη δράση του και αυτό το χειμώνα.
Όλα (εργαστήρια, Ψυχαγωγία, Θεατρικό) είναι έτοιμα για την επόμενη δράση που θα γίνει μέσα στο ΣΚ 18 και 19 Ιανουαρίου 2020.
Διαρκής ενημέρωση των μελών του Καραβανιού στο:
https://www.facebook.com/groups/842188942564394/?fref=nf